مدت هاست سراغ ادبیات نرفتم،اونم از بد روزگار.وقتی می افتم توی سیاه مشق هام چیزای جالبی پیدا می کنم شبیه این کار

من از چشم تو می افتم

 قافله از صعب العبور