....

من از عهد عتیق آمده ام

از جنگ های جهانی درون

از من هزار چنگیز گذشته ست

و کرمان چشمهام...

 که می دانید.

/ 5 نظر / 22 بازدید
مصطفی

سلام رفیق. بنظرم جمله از جنگهای جهانی درون رو یه باز نگری بکنی بهتره. مشتاق دیدار

melody

شما پسرا خیلی راحت باهمچی کنار میاین ما دخترا نه.

نرگس

فقط یک اهنگ غمگین کم دارررررررررررررررررره[دلشکسته]